Oeps

Klimaatverandering zorgt voor meer herrie onder water. Dit verstoort vissen en zeezoogdieren. Wat een onverwacht effect!

Nederlandse onderzoekers hebben berekend dat er door de hogere temperaturen geluidsgangen ontstaan in zee. Hierdoor draagt geluid verder. Ook verandert de zuurtegraad van het water, waardoor geluid minder goed absorbeert. Het gemiddelde geluidniveau onder water zal volgens de onderzoekers eind van deze eeuw 7 dB hoger zijn dan nu.

Dit toont maar weer aan dat we lang niet alle gevolgen van ons handelen overzien. Voeg optimisme en een heilig geloof in vooruitgang toe en je krijgt het ene oeps-moment na het andere. Oeps, asbestvezels kunnen tot 84 jaar na blootstelling mesothelioom veroorzaken. Oeps, PFAS stapelt op in water, aarde en lijf. Oeps, uitlaatgassen van vliegtuigen kunnen het ongeboren kind beschadigen. Oeps, de uitstoot van een grote metaalproducent verhoogt de kans op astma bij omwonenden.

Oeps. Onze innovaties en activiteiten hebben soms onverwachte gevolgen. Wat doen we met die kennis? We testen vooraf op een aantal effecten. We monitoren (soms) door gezondheidsonderzoek. En als het goed is kaarten we voortschrijdend inzicht aan. Maar het systeem is wankel. Is het voorzorgsprincipe beter? Niet doen, tenzij je heel zeker weet dat er geen ellende van komt?

De meningen zijn verdeeld. Dat komt deels omdat sommige risico beoordelingen gebaseerd zijn op onderzoek, andere op onderbuikgevoel. Het helpt niet dat studies naar bepaalde effecten ontbreken; Neurologische effecten zijn nog niet goed onderzocht bij bestrijdingsmiddelen, maar er zijn tekenen dat die wel relevant zijn. Het helpt ook niet dat gerenommeerde instituten andere uitkomsten krijgen als ze kijken naar hetzelfde. IARC vindt glyfosaat verdacht kankerverwekkend, ESFA vindt dat niet. Grote, financiële belangen en (dus) het achterhouden van informatie door producenten zijn helemaal desastreus voor het vertrouwen en voeden onenigheid.

De verdeeldheid groeit doordat iedereen de voordelen van de vooruitgang en de risico’s van innovaties anders beoordeelt, weegt en benadrukt. ‘ Dankzij bestrijdingsmiddelen voeden we de wereld’ versus ‘Landbouwgif verhoogt de kans op ziekten’. ‘Zonder ons product geen zonnepanelen en medicijnen’ versus ‘Ik kan niets meer eten uit mijn moestuin’.

Wat moeten we? Stilstaan en niets doen is lang niet altijd een optie. We moeten daarom blijven praten. Hoe belangrijk is de innovatie? Welk risico vinden we acceptabel? En hou er rekening mee dat iedereen een andere bril heeft. Bagatelliseren van het oordeel van anderen is uit den boze. We zullen er toch samen uit moeten komen. Zo groot is die aarde nou ook weer niet.

Is het een idee om voortaan onder water met elkaar te praten? De temperatuur wordt er steeds aangenamer en het schijnt dat je elkaar er beter hoort.

 

Meer weten

Possenti L, Reichart G, de Nooijer L, Lam F, de Jong C, Colin M, Binnerts B, Boot A, von der Heydt A. 2023. Predicting the contribution of climate change on North Atlantic underwater sound propagation. PeerJ 11:e16208 https://doi.org/10.7717/peerj.16208

Media

Geluid klinkt onder water harder door klimaatverandering | Wetenschap | NU.nl

Photocredit: Markus Spiske | Pexels

Deze blog is gepubliceerd bij het Vakblad Arbo en Arbo online

Blader door de blogs:

20 november 2023
Tamara Onos